Kategori III

ÅR KATEGORI 3
1975
1976
1977 Svend Å. Jespersen BOR
1981
1982 Mette L. Hansen/Spot BOR
1983 CharlottePeret-Centil ABR
1987 Stine Thuesen BOR
1988
1991 Elena Tortora/Nix PSR
1992 Elena Tortora/Nix PSR
1993 Christel Ridder/Nix EGR
1994 Tine B. Sørensen/Rossie KBK
1995 Helle D. Juul/Nix KOR
1996 Caroline Back/Felix MGR
1997 Caroline Back/Hovsa MGR
1998 Caroline Back/Misti MGR
1999 Mike Højberg/Augustenborgs Marly HMR
2000 Camilla Hjort Lomholt/Sussi EGR
2001 Trine Clausen/Jeané SØR
2002
2003 Stephanie Korfitz Christensen/Bianca KOR
2004 Nanna Dahlmann Christensen/Arena Højgård BRRI
2005 Katrine Kjær Suurballe/Arena Højgård RHO
2006 Rikke Hjort Lomholt/Sussi EGR